artur.shahnazaryan
Logo
2012
28
Հոկտ
»15:54
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՐԳՈՒՄ
Article image Հին աշխարհի իմաստուն երաժիշտներն այնքան խորունկ հմտութեամբ են ուսումնասիրել ու զարգացուցել իրէնց ժամանակի երաժշտութիւնը, որ գրեթէ բոլոր գաղտնիքները երեւան են հանել: Արդ, օգուտ քաղելով, գլխաւորաբար Մայր Աթոռի համար 2359 ձեռագրէն, լուսաբանելու ենք՝ թէ ինչ հիման վերայ եւ ինչպէս էին երաժշտութեամբ հիւանդներ բուժում...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»12:55
ՀԱԶԱՐԱՆ ՀԱՒՔ*
Article image Հին ժամանակներում, երբ դեռ գառն ու գէլը միշտ խաղում էին իրար մօտ, երբ գետերը կաթն ու մեղր էին հոսում, երբ ամենուրեք տիրում էր սէրն ու հանգիստն անվրդով, արեւլուսի կողմերում թագաւորում էր բարի Արան թագաւորը: Էն երկնքի պայծառ արեւի նման ամէնքի սիրտն էլ ուրախացնում ու ջերմացնում էր Արան թագաւորը, էն գարունքուայ անձրեւի նման ամէնքի վրայ էլ հաւասար թափւում էր նրա բարութիւնը: Էսպէս թագաւորեց երկար ժամանակ: Երբ որ ծերացաւ, միտք արեց՝ մի էն տեսակ բան շինի, որ իրենից յետոյ բարի յիշատակ մնայ աշխ ...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»11:44
ՀԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՕՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ
Article image Հնդկական համակարգում ուպանիշադները չեն տալիս մէկ անհակասական կոսմոգոն տեսութիւն, այլ զարգացնում են առանձին միֆեր: Ուպանիշադներում բերւում են աշխարհի պատկերներ, տարերքների, լուսատուների, մարդու մարմնի մասերի եւ տիեզերակարգի այլեւայլ միաւորների համապատասխանութիւններ, սակայն դրանք չեն կազմում մէկ ամբողջական ներդաշնակ, անհակասական համակարգ: Պարզութեան համար տանք օրինակ` այդ հակասութիւնների: Օրինակ՝ մարդու մարմնի մասերի եւ այլ միաւորների համեմատութիւնը, որ, ըստ...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»01:36
ԼԵԶՈՒ - Արիացիների լեզուն
Article image Գրաբար հայերէնում ա-ն բազմաթիւ դէպքերում գրւում է այ, հետագայում՝ շարունակուելով գրուել այ, արտասանւում էր ա: Հայերէնում մաշտոցեան հնչիւնակարգի առաջին ձայնաւոր ա-ի անունն է՝ այ եւ ո՛չ այբ, ինչպէս ընդունուած է, զի բ-ն յաջորդ տառի անուանումից է անցել, եւ այ ու բեն-ի փոխարէն ասուել է այբ ու բեն: Ա-ն կամ այ-ը առկայ է այրել, արէգ (ունի այրել իմաստը եւս) եւ շատ բառերի մէջ: Այն Հայկ աստուածութեան անունն է: Հ-ն հագագային ձայն է, որ կարող է լինել կամ չլինել (տե՛ս առոգանութեան մասին նիւթերում), իսկ կ-ն կա...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»01:11
ԱՅ-ԲԵՆ
Article image Գրքում պարզել ենք հայերէնի հնչոյթների աստիճանակարգը[1]: Ընդհանուր կարգն այն է, որ կան սոսկ կամ սուր հնչոյթներ (բաղաձայներ, ձայնաւորներ), կան թաւ կամ բութ հնչոյթներ, եւ կան միջակ հնչոյթներ, որոնք իրէնց բարձրութեամբ միջակ դիրք են գրաւում սոսկի եւ թաւի միջեւ: Սոսկը կամ սուրը բարձր է թաւի կամ բութի համեմատ (թաւ կամ բութ հնչոյթները բնութեամբ ցած են հնչում): Քնարի լարերը նոյնպէս դասակարգւում են ըստ այդմ, եւ լարերի անուններն էլ այդպէս են կոչւում (բութ, թաւ, սոսկ, սուր): Ամէն լարը համապատասխանում է մէկ ...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»00:38
ՏՈՄԱՐ
Article image Ամսանուններ Ահեկան[/b] – Լուսնի մահիկ – Հող տարերք – Մահ – Ցուլ – ցուլի եղջիւր - ահ, երկիւղ -ոտնաթաթ (կին-Հող-ոտք)-աշուն-արեւմուտք (մայրամուտ-մահ)-Ահեկան (Հարուանց-հարել իմաստով, հունձք)- մանգաղ, Մանգ (պարսկ.՝ լուսնի աստուածութիւն) եւ այլն: ...
Կարդալ
2012
28
Հոկտ
»00:06
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
Article image Տիեզերակարգը արտայայտուած է նաեւ մեր ճարտարապետութեան մէջ: Կառոյցի վերեւում` բարձրում, խոյակն է (Խոյ կենդանակերպ-Արեւ), միջին մասում Կշեռք կենդանակերպի նշանն է: Կշեռքի նշանը հանդիպում է թէ՛ դռան, թէ՛ լուսամուտների վրայ: Հնագոյն տիեզերակարգի համաձայն՝ Հուր տարերքի կենդանակերպերն են՝ Ջրհոս, Ձուկ, Խոյ, եւ ահա մեր կառոյցների վերեւում այդ երեքը հանդիպում են միասին:...
Կարդալ
2012
27
Հոկտ
»18:10
ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
Article image Հնագոյն, հին եւ միջնադարեան պատկերները նոյնպէս արտայայտում են արիական տիեզերակարգը: Հնագոյն տիեզերակարգը, արիական Կենաց Ծառը պատկերուած է Արարատի թագաւորութեան (Ուրարտու) մի բարձրաքանդակում (Արծեկից): Այդտեղ Խոյը ամենաբարձրում է՝ Հուր տարերքում եւ Արէգակի ոլորտում, Ցուլը ամենացածրում է՝ Հող տարերքում եւ Արէգակի ոլորտում: Ցուլը ամէնացածրում է՝ Հող տարերքում եւ Լուսնի ոլորտում (այս հմմտ.՝ արիական տիեզերակարգը պատկերող որեւէ աղիւսակի հետ, բերուած մեր գրքի էջերում):...
Կարդալ
2012
27
Հոկտ
»18:00
ՀԱՐՍԱՆԵԱՑ ԾԷՍ
Article image [b]1. Բ. Երկուշաբթի [/b] ա) Եզ մորթեքը համընկել է Ցուլ կենդանակերպին եւ Անահիտին: բ) Եզը (կամ Ցուլը) թագւորի տանից տանում են հարսի տուն եւ այնտեղ մորթում, քանզի դա հարս-Լուսնի խորհրդանիշն է: գ) Բուլանխում եզ մորթեքի օրը՝ երեկոյեան, գնում են գերեզմաններ: (Հմմտ.՝ Հող տարերք-մայր ամուտ-մահ-Լուսնի մահիկ-թաղում եւ այլն): Սիսիանում առաջին օրը քահանան հոգոց է ասում ննջեցեալներին (բայց եզը մորթում են յաջորդ օրը): Աշնանը բնութիւնը սկսում է մահանալ. սա եւս համընկնում է: ...
Կարդալ
2012
27
Հոկտ
»17:22
ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ
Article image Երկրագործական փուլերն ու հացի արարման փուլերը եօթն են՝ հետեւեալ հերթականութեամբ. 1. Վար, 2. Ցանք, 3. Քաղհան, 4. Հունձք, 5. Կալ, 6. Աղաց (Աղուն), 7. Հաց թխել: Վարուցանքը կատարւում է գարնանը կամ աշնանը: Եթէ վարելն ընդունենք գարնան առաջին ամիս, ապա համընկնում է տիեզերակարգին թէ՛ իր միւս փուլերի ժամանակաշրջաններով, թէ՛ խորհրդանիշերով: Պարզութեան համար տանք աղիւսակ, ապա կտանք բացատրութիւնները:...
Կարդալ
2012
27
Հոկտ
»16:38
ՆԱԽԱԳՈՅ ՏԻԵԶԵՐՔ ԵՒ ՏՐՈՀՈՒՄ
Article image Այնպէս ինչպէս տրոհուել են չորս տարերքները, այդպէս էլ տրոհուել են տիեզերակարգի այլ միաւորները: Սկզբում նախագոյ տիեզերեկան օվկիանոս էր. այն Ջուրը (կամ ջրերը), որի վրայ շրջում էր Աստուծոյ շունչը: Պարզութեան համար տրոհումը տանք աղյուսակով:...
Կարդալ
2012
27
Հոկտ
»02:09
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՈՒՈՂ ՆԻՒԹԵՐԻ ՕՎԿԻԱՆՈՍԸ (Եւ ովքեր...
Article image Եթէ նոյնիսկ պրոֆեսիոնալ մասնագէտը (օրինակ՝ մշակութաբանը, ազգագրագէտը, մարդաբանը, աստուածաբանը եւ այլն) ցանկանայ է կամ փորձի, մեղմ ասած, «ծանօթանալ» համակարգին առնչուող «համապատասխան» նիւթերին կամ փորձի որոշ չափով տիրապետել նիւթին, ապա մի անծայրածիր օվկիանոս կփռուի նրա առջեւ, եւ եթէ այդ օվկիանոսի խորութիւնն էլ չհաշուենք, ապա ծաւալը «անսահման» է (ներկա համապատասխան գիտութեան պայմաններում այդ ծաւալը ոչ թէ յստակւում, այլ է՛լ աւելի անսահման է դառնում): Եւ նիւթի համեմատական վերլուծութեամբ զբաղուող մաս...
Կարդալ
2012
19
Սեպտ
»12:50
ՄԱՐԴՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Article image Այսպիսով, վերոյիշեալ մտքի խաղերը «մարդկային յատկութիւնների» վերաբերեալ համակարգից դուրս (այսինքն՝ հենց Մարդու Աշխարհից՝ Մարդու համակարգից դուրս) չեն բնորոշում Մարդուն ընդհանրապէս: Մարդը, ըստ վկայութիւնների, շատ որոշակի տեսակ է, այդ որոշակի տեսակը համարուել է Մարդ: Եւ Մարդու տեսակները միայն կարելի է դիտել Մարդու Աշխարհի համեմատ: ...
Կարդալ
2012
19
Սեպտ
»12:39
ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ
Article image 21. Կրկին յիշեցնում ենք, որ Աշխարհի պատկերի միաւորները խորհրդանիշեր են, եւ որ Մարդը համարուել է Աշխարհի պատկերի արտացոլումը, եւ այդ խորհրդանիշերի համակարգը (այդ խորհրդանիշերի նշանակութիւնները) Մարդու ներաշխարհի յատկութիւններն են: Այսինքն՝ Մարդու ներաշխարհը պէտք է բաղկացած լինի որոշակի յատկութիւններից, եւ այդ յատկութիւնները «դասաւորուած» են որոշակի ներդաշնակ յարաբերութեամբ:...
Կարդալ
2012
11
Սեպտ
»21:25
ՄԱՐԴՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՂԱՒԱՂՈՒՄ, ԿՈՐՈՒՍՏ, ԵՒ ՊԱՅՔԱՐ ՅԱՆՈՒ...
Article image 1. Մեզ աւանդուած հնագոյն պատմութիւնները, վկայութիւններն ասում են, որ Աշխարհի մէջ գործուած մեղքի պատճառով աղաւաղուել է Մարդու Աշխարհը կամ Աշխարհը (Աշխարհի պատկերը) կամ աւելի խիստ՝ Մարդը զրկուել է Մարդու նշանից, Աշխարհի պատկերից, Կենաց Ծառից, կորցրել է ճանապարհը դէպի Մարդու Աշխարհ, կորցրել Մարդու Աշխարհի կատարեալ պատկերը (իր ներսում), զրկուել անմահութիւնից իբրեւ Մարդ, դարձել է մահկանացու մարդ, կենդանամարդ, նոյնիսկ՝ գազան եւ այլն: 2. Մինչ «Առաջին մեղքը», պղծումը, կորուստը եւ այլն, չկան մարդկութ...
Կարդալ
2012
19
Օգոս
»02:05
Է-Արար. ԱՇԽԱՐՀ: ՄԱՐԴԸ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏԿԵՐ
Article image Ահա, վկայութիւնների համաձայն տեղադրելով Աշխարհի պատկերի միաւորները՝ ստանում ենք մի Տեքստ-Աշխարհ պատկեր: Այստեղ եւեթ արձանագրենք, որ մենք արդէն ունենք փաստ՝ մի Տեքստ-Աշխարհ պատկեր (աւանդուած): Անցնենք առաջ: Ի՞նչ է սա, ինչ է ասում, պատմում կամ պարունակում այս Տեքստը (այն չեք գտնի որեւէ տեղ՝ նման ներդաշնակ, համապատասխանեցուած տեսքով): Ի դէպ, Տեքստում, օրինակ, ամռան ամիսների զուգահեռ կենդանակերպերն են՝ Ջրհոսը, Ձուկը, Խոյը, եւ Արեւն ամռանը այդ կենդանակերպերում է «գտնուել» (այսինքն՝ այդպէս եղել է)...
Կարդալ
2012
14
Օգոս
»19:45
Է-ԱՐԱՐ. ԱՇԽԱՐՀԻ ՊԱՏԿԵՐԻ ՄԻԱՒՈՐՆԵՐ
Article image Դարեր շարունակ արւում է մի հարցադրում, եւ դեռ նոյնիսկ փաստերով չի ապացուցուել, թէ այդ հարցին պատասխան կա, թէ ոչ: Սա է հարցը (այն կարելի է ձեւակերպել հարցերի միասնութեամբ). 1) Ինչ է Մարդը, որն է Մարդը: 2) Որն է Մարդու գլխաւոր յատկանիշը, կամ որոնք են Մարդու գլխաւոր յատկանիշները, բնորոշումն երը: 3) Ինչպէս եւ երբ է առաջացել Մարդը: ...
Կարդալ
Նախորդ տեսանյութերը (25)
Հարցազրույցի նկար

«Ցեղի կանչը». Գագիկ Գինոսյան

05.04.2016 | Տեսանյութ
Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում «Անուններ» հայագիտական նախագծի և «Խարույկ» արշավական ակումբի հետ համատեղ նկարահանված «Ցեղի կանչը» վերլուծական հաղոր
Հարցազրույցի նկար

ԺԻՐԱՅՐ ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ

01.06.2014 | Հարցազրույց
Anunner.com-ի հյուրն է ԺԻՐԱՅՐ ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ
Հարցազրույցի նկար

ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՄԱՍՅԱՆ

12.05.2013 | Հարցազրույց
Իմ երազանքն է ունենալ հայկական խումբ, նվագել հայ բարձրակարգ երաժիշտների հետ:
+Առաջարկեք Ձեր հյուրին Բոլոր տեսանյութերը...
Վերջին ավելացված կենսագրությունը
l
Կենսագրության նկար ԽԵՉՈ Հայ ազգ-ազատագրական շարժման մարտիկ: ՀՀԴ կուսակցության անդամ: 1915-ին հեծյալ վաշտի գլուխն անցած՝ մասնակցել է Վանի ազատագրման (մայիսի 5) մարտերին և առաջինը մտել քաղաք: Ավելին...
r
Մենք սոց. ցանցերում
ՁԵՐ ՀՈԴՎԱԾԸ ՄԵՐ ԿԱՅՔՈՒՄ
© "5165m" studio
top
top
font
color
bott